זכויות נשים לאחר לידה


זכויות נשים לאחר לידה- זכויות המעוגנות על פי חוקבניגוד לימים עברו הרי שכיום נשים רבות עובדות לפרנסתן ומהוות חלק נכבד משוק העבודה. עם השנים נחקקו חוקים רבים לצורך הסדרת מעמד האישה במקומות העבודה, כאשר רבים מחוקים אלה מתייחסים לזכויות המגיעות לנשים לאחר לידה.

חוקים אלה מתייחסים למרכיבי תעסוקה רבים, בין אם מדובר בדמי לידה, חופשת לידה, או פיטורין, זאת על מנת לאפשר לנשים יולדות  אופק תעסוקתי שווה והמשך פרנסה תקינה לאחר הלידה.

חופשת לידה

כל אישה עובדת זכאית לחופשת לידה, אולם, תקופת הזכאות לה תלויה במידת הוותק במקום העבודה. בעוד נשים אשר עבדו לפחות 12 חודשים במקום העבודה זכאיות לחופשת לידה בת 26 שבועות כאשר מתוכם ניתן תשלום רק עבור 14 שבועות הראשונים , הרי שנשים אשר צברו ותק מועט יותר זכאיות לחופשת לידה בת 14 שבועות בלבד.

במקרים מסויימים ניתן להאריך את חופשת הלידה, זאת במידה ומדובר בהריון מרובה עוברים, או כאשר האם או התינוק אושפזו לזמן נוסף לאחר הלידה או במהלך חופשת הלידה.

תקופת חופשת הלידה איננה מתייחסת בהכרח לפרק הזמן שלאחר הלידה, כאשר יש באפשרותה של היולדת לנצל עד 42 ימים ממכסת הימים המוקצבת לה גם בתקופה הקודמת ללידה. מעבר לכך האישה יכולה לקצר את מכסת הימים העומדת לרשותה, אולם אין באפשרותו של המעסיק לקבל עובדת בטרם עברו 14 שבועות מרגע לידתה.

גם כאשר מדובר בהפלה היולדת זכאית לחופשת לידה, אם כי אז מדובר בתקופה קצרה יותר הקצובה בכמות מקסימלית של 42 ימים, כאשר על היולדת להציג אישור רפואי המעיד על נזק בריאותי אשר נגרם לה כתוצאה מכך.

שמירת זכויות סוציאליות לאחר הלידה

הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדת עומדות לזכותה גם בזמן חופשת הלידה, בין אם מדובר בצבירת ימי מחלה, תשלום דמי הבראה, וותק לפיצויים, או קופת גמל. עם זאת ישנם סייגים מסויימים בנוגע למרכיבים  סוציאליים נוספים בשכר העובדת.

  • ימי חופשה- יש להביא בחשבון כי צבירת ימי החופשה מותנית בכמות ימי העבודה בפועל, כך שבזמן חופשת הלידה לא צבורים לזכות האישה ימי חופשה נוספים מלבד ימי החופשה המינימליים הניתנים בשנה.
  • ביטוח לאומי– תשלום ביטוח לאומי מצד המעסיק תלוי במרכיבים מסויימים, כאשר על פי חוק המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי אך ורק עבור תקופת חופשת הלידה המוענקת בתשלום, כלומר- 14 שבועות בלבד. מכאן שבמידה והיולדת יוצאת לחופשת לידה המתפרשת על פני 26 שבועות, הרי שהיא מחוייבת בתשלום ביטוח לאומי עבור  חלק מהתקופה, החל מהחודש השלישי לחופשה.
  • הפרשה לפנסיה-הפרשה לפנסיה בזמן חופשת הלידה תלויה בותק העובדת במקום העבודה, שכן במידה והיא צברה לפחות חצי שנת עבודה במקום, הרי שהיא זכאית להפרשה רציפה לפנסיה חובה.
  • שעת הנקה-גם כאשר העובדת חוזרת לעבודתה לאחר חופשת הלידה, יש באפשרותה להיעדר במשך שעה אחת בכל יום לתקופה של ארבעה חודשים, זאת מבלי שתופחת משכורתה. הקלה זאת  מוענקת לרוב תחת השם שעת הנקה כאשר היא מיועדת גם עבור נשים המועסקות במקום עבודה חדש.

מענק לידה

מענק זה משולם מטעם הביטוח הלאומי עבור נשים אשר היו מאושפזות במהלך הלידה או לאחריה, גם כאשר הלידה עצמה לא התקיימה בבית החולים.. סכום המענק לו זכאית כל אישה תלוי בכמה פרמטרים בין אם מדובר במספר הלידות של היולדת עד כה, או בכמות הילדים עבור כל לידה.

מענק לידה, בשונה מחופשת לידה או דמי לידה, מוענק לכל אישה לאחר לידה גם היא איננה עובדת ובתנאי שהתאשפזה לאחר לידתה, אולם יש לעמוד במספר תנאים על מנת לקבלו, שכן רק נשים המוגדרות שכתושבות ישראל על פי משרד הפנים או כאלה הנשואות לגברים תושבי הארץ זכאיות למענק זה, כמו גם במקרים בהם האישה או הגבר אינם תושבי ישראל אך עבדו בארץ בחודשים שקדמו ללידה.

פיטורים והתפטרות של נשים לאחר לידה

אין לפטר יולדת בזמן חופשת לידה וכחודשיים לאחר חזרתה לעבודה, כאשר תקנה זו תקפה גם כאשר היולדת החלה לעבוד במקום עבודה חדש. כמו כן- ימי הודעה מוקדמת לצורך הליך הפיטורין אינם נכללים בתקופה זו.  עם זאת, לעתים נדירות המעסיק מקבל אישור לעקוף תנאי זה זאת כאשר מדובר במקום עבודה הניצב בפני סגירה.

כמו כן, אין לבצע שינוי בתנאי העסקתה של העובדת לרבות שינויים באופי תפקידה ובמכסת שעות העבודה שלה עד תקופה של שישים יום מרגע חזרתה לעבודה.

התפטרות עובדת במהלך חופשת הלידה ועד תשעה חודשים מרגע הלידה דינה כדין פיטורין, זאת במידה וההתפטרות נובעת  לצורך טיפול בילד. במקרה זה העובדת זכאית לתשלומי פיצויים מצד המעסיק ,זאת בתנאי שהיא עובדת במקום העבודה מעל שנה, כנהוג במתן פיצויים. תקנה זו תקיפה גם כאשר היולדת מתחילה לעבוד במקום אחר בסמוך למועד ההתפטרות, זאת במידה ומקום העבודה החדש מספק לה תנאים מקלים ונינוחים יותר לגידול הילד.

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!