הארכת חופשת הלידה


הארכת חופשת הלידהעובדת שילדה זכאית לצאת לחופשת לידה בתשלום, בהתאם לוותק שלה במקום העבודה. חופשת לידה מקובלת בתשלום תהיה למשך תקופה שאורכה החל מחמישה עשר שבועות ועד לעשרים ושישה שבועות. אך מה קורה לאחר מכן?

האם העובדת חייבת לחזור לעבודה, ולא משנה מהן הנסיבות? כיום, כחלק מהמדיניות שנועדה להקל על האם והיולדת, קיימת אפשרות להאריך את חופשת הלידה למשך פרק זמן נוסף. מדובר בחל"ת, כלומר בחופשה ללא תשלום. נדגיש כי כאשר שוקלים האם לנצל את הזכות להארכת חופשה הלידה, כדאי לשים לב שתקופת החופשה איננה נלקחת בחשבון בחישוב הוותק במקום העבודה.

זכאות והורות

חופשה ללא תשלום במסגרת הארכת חופשת הלידה תחל מהמועד שלאחר סיום חופשת הלידה בתשלום. חשוב לדעת שלא רק מי שילדה תוכל לצאת לחופשה ללא תשלום שכן מדובר בזכות המתלווה להורות ולא רק ללידה. מהי בעצם משמעות הדבר?

המשמעות היא שלא רק מי שילדה תוכל להאריך את חופשת הלידה. זכות זו ניתנת למימוש גם למי שהפכה לאם במסגרת הליך של פונדקאות. באותו האופן, זוהי זכות שניתנת למימוש גם להורים המאמצים ילד. ישנם מקרים שבהם יוכל גם האב להשתתף בחופשת הלידה (בתשלום) ולאחר מכן, יוכל לנצל גם פרק זמן של חופשה ללא תשלום.

איסור פיטורין והארכת החופשה

אישה שנכנסה להיריון או אישה שילדה ונמצאת בחופשת לידה – לא ניתן לפטרה. פיטורין במצבים כאלה יהיו הליך חריג בלבד ויתבצעו אך ורק באישור מיוחד של משרד הכלכלה. אך מהו הדין כאשר מדובר באישה שמבקשת לצאת לחופשת לידה למשך פרק זמן נוסף? גם במקרה כדלהלן על המעסיק מוטלים סייגים לצורך פיטורין.

אישה שהאריכה את חופשת הלידה, גם אם אין מדובר בחופשה בתשלום, לא ניתן לפטרה. אין לפטר גם בתקופת של החופשה עצמה אך גם למשך פרק זמן של חודשיים לאחר שהחופשה הגיעה לסיומה. מה יעשה מעסיק שברצונו לפטר מטעמים כבדי משקל? גם במקרה זה, ממש כמו בחופשת לידה רגילה בתשלום, יש צורך לפנות למשרד הכלכלה ולקבל היתר. רק במידה וישנם נימוקים מאוד חזקים ורק במקרים נדירים אכן יתקבל היתר שכזה.

לכמה ניתן להאריך את החופשה?

יציאה לחופשת לידה בתשלום מוגבלת בזמן, בתאם לוותק במקום העבודה. לוותק במקום העבודה ישנו משקל גם כאשר רוצים להאריך את החופשה. מהו פרק הזמן המקסימלי שאליו ניתן לצאת לחופשה ללא תשלום שלאחר הלידה? משך החופשה לא יעלה על תקופה של שנה מיום הלידה. בפרק זמן זה לוקחים בחשבון גם את התקופה של חופשה בתשלום.

זאת ועוד, יש ופרק הזמן שיאושר לצורך חופשה יהיה קצר יותר שכן התקופה המקסימלית לא תעלה על עשרים וחמישה אחוזים מהוותק במקום העבודה. למשל, אישה שעבדה אצל מעסיק מסוים במשך תקופה של שלוש שנים תהיה זכאית לחופשה בהיקף של תשעה חודשים. נדגיש כי מתקופה זו (36 חודשים) יש לקזז את התקופה של חופשה בתשלום. ההפרש מהווה את התקופה שניתן להאריך בה את החופשה.

חובה להודיע למעסיק

כיצד ניתן לבקש להאריך את חופשת הלידה? התהליך פשוט – מוסרים למעסיק הודעה. נציין כי לא מדובר בבקשה, כלומר המעסיק לא יכול לסרב להארכת חופשת הלידה במידה והעובדת צברה את הוותק הנדרש. במידה וההורים מעוניינים שהאב, ולא האם, יממש את הארכת חופשת הלידה, זה בהחלט אפשרי. בנוסף, ישנה אפשרות לפצל את הזכאות, כלומר שחלק מתקופה החופשה המוארכת תנצל האישה וחלק אחר מהתקופה ינצל הבעל (או בן הזוג).

072-3971495
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!