הפרשה לקרן פנסיה בחופשת לידה


הפרשה לקרן פנסיה בחופשת לידהאם את הפכת לאחרונה לאם או שאולי אתה הפכת לאב, מגיע לכם מזל טוב. אבל מלבד זאת, חשוב לכם לדעת כמה דברים הקשורים לחופשת הלידה ולהפרשה לפנסיה.

קיימת הערכה מוטעית בקרב לא מעט אנשים, שעצם הזכאות לחופשת לידה בתשלום גוררת עמה זכות אוטומטית לקבלת כל הזכויות הנלוות הקשורות בצבירת וותק, פנסיה וכדומה. יש לדעת שעבור חלק מתקופת חופשת הלידה אכן ניתן להמשיך ליהנות מכל אותן הפרשות לפנסיה וזכויות נלוות.

יחד עם זאת, עבור חלק מהחופשה ובוודאי שגם עבור אלה שמאריכים את חופשת הלידה – המצב שונה. מה ניתן לעשות בעניין? אפשרות אחת היא לוותר על צבירת זכויות מלאה בפנסיה. אפשרות אחרת שבהחלט כדאי להקדיש לה מחשבה היא לבצע הפרשה באופן עצמאי. איך עושים את זה? ומה עוד חשוב לדעת?

הפרשות לפנסיה מהמעסיק

לפני שנוכל להסביר מהי הפרשה עצמאי לפנסיה ואיך עושים את זה, נראה קודם כל מה צריכים לקבל מהמעסיק בעניין זה. עבור כל עובדת שיצאה לחופשת לידה (או עבור אבות שמימשו את הזכות הזאת במקום האימהות) מחויב המעסיק לבצע הפרשות לפנסיה בתנאי שקיים ותק של לפחות שישה חודשים בעבודה. ההפרשה לפנסיה נעשית לאפיק פנסיוני שבו בחרה העובדת – קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וכן הלאה.

כאשר יוצאים לחופשת לידה, מחויב המעסיק להמשיך להפריש את כל הזכויות הפנסיונית למשך פרק זמן מסוים. פרק הזמן הזה יכול להיות בן חמישה עשר שבועות (במקסימום) או פרק זמן קצר יותר, בן שמונה שבועות. פרק הזמן הזה תלוי בתקופת העסקה של האישה או נכון יותר לומר בתקופת הזכאות לדמי לידה על פי הקריטריונים של ביטוח לאומי.

מי שעבדה במשך עשרה חודשים ברציפות במשך תקופה של שנה וחודשיים (לפני היציאה לחופשת הלידה), תהייה זכאית להפרשות פנסיוניות לתקופה של חמישה עשר שבועות. ומה מעבר לכך? המעסיק רשאי, אך לא חייב, להמשיך לבצע את ההפרשה. מומלץ לעובדת או לעובד שיוצאים לחופשת לידה לבדוק זאת ואם רוצים – ניתן להמשיך להפקיד באופן עצמאי.

הפרשה עצמאית לפנסיה

כאשר המעביד מפסיק לשלם את הפרשות לפנסיה עבור עובדים הנמצאים בחופשת לידה (חופשה רגילה או חופשה שהוארכה, חל"ת, לבקשת העובדים), מודיע המעסיק לקרן הפנסיה או לקופת הגמל על הפסקת ההפרשות. הודעה על כך אמורה להגיע גם לעובדת שנמצאת בחופשת הלידה.

משמעות הדבר היא שקיימת הפסקה ברציפות הזכויות ובעצם – יתקבלו פחות תגמולים בגיל פרישה מעבודה או כאשר יש זכאות אחרת לקבל תגמולים (מקרה ביטוח). במידה ורוצים, ניתן להמשיך לשלם באופן פרטי לקופת הגמל או לכל אפיק פנסיוני אחר, שאליו מועברים ההפרשות מדי חודש.

על מנת לבצע את ההפרשות, יש לברר קודם כל מיהו הגוף הפנסיוני. יש לפנות לאותו הגוף באופן יזום ולציין שרוצים לבצע הפרשת כספים באופן פרטי. ניתן להפריש למסלול פנסיוני למסלולים ביטוחים, פיצויים וכדומה.

ההפרשה נעשית בהליך הנקרא הפרשה לעצמאיים. יש לקבל מהגוף הפנסיוני טופס הרשאה לחיוב חשבון ואת הטופס הזה, כשהוא חתום, יש למסור לבנק. כך, תגיש חברת הביטוח או קופת מתגמולים סכום לחיוב בכל חודש והעובדת תשמור על מירב הזכויות כאילו המשיכה לעבוד במשך תקופת חופשת הלידה.

מדוע זה חשוב?

בזכות ההפקדות שומרים על רציפות מלאה בזכויות. בנוסף, ניתן למקסם את הטבות המס המגיעות עבור הפקדות לפנסיה. צעד כזה חשוב במיוחד לאור המגמה הנוכחית בשוק העבודה, של מעברים תכופים בין מקומות עבודה ומעסיקים שונים.

072-3971495
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!