חופשת לידה – כל הזכויות שמגיעות ליולדת


חופשת לידהמהן הזכויות המגיעות לאישה היולדת? מהו משך זמן חופשת הלידה, האם ניתן להאריך את החופשה בתשלום, האם נשמרות הזכויות הפנסיונית, ומהן הזכויות של האב הטרי? לפניך – כל המידע החשוב על זכויותיך בחופשת הלידה.

משך חופשת הלידה

עובדות שכירות זכאיות לצאת לחופשת לידה המחושבים בהתאם לפרק הזמן בו עבדו טרם הלידה. את חופשת הלידה ניתן להתחיל כשבעה שבועות או פחות מתאריך הלידה המשוער.

  • עובדת שעבדה 12 חודשים באותו מקום העבודה טרם הלידה זכאית לחופשה של 26 שבועות.
  • עובדת שעבדה פחות מ 12 חודשים באותו מקום העבודה טרם הלידה זכאית לחופשה של 14 שבועות.

הארכת חופשת הלידה

ישנם מקרים בהם יולדות רשאיות להאריך את תקופת הלידה מעבר לפרק הזמן שמנינו למעלה.

  • לידה רב עוברית מזכה את היולדת בכשלושה שבועות נוספים בעבור כל וולד. בעבור תקופה זו משלם הביטוח הלאומי תשלום נוסף.
  • יולדת אשר מאושפזת בעקבות הלידה או שהתינוק מאושפז בתקופת חופשת הלידה לפרק זמן העולה על שבועיים, רשאית להאריך את תקופת הלידה לפרק זמן המקביל אל תקופת האשפוז, אך אשר אינו עולה על 4 שבועות.
  • יולדות אשר עבדו במקום עבודה מעל ל 12 חודשים רשאיות להמשיך את חופשת הלידה, ללא תשלום, לתקופה הנמשכת כרבע מהחודשים בהם עבדה, אך בפרק זמן שאינו עולה על שנה.

תשלום דמי לידה

עובדת שכירה או עצמאית במדינת ישראל זכאית לקבלת דמי לידה, האמורים לפצות אותה על אובדן זמנה ושכרה בשל חופשת הלידה.

תשלום דמי הלידה ניתן על ידי הביטוח הלאומי, והוא מחושב בהתאם לשכרה החודשי של העובדת, אך מוגבל עד לרף מסוים של סכום, המתעדכן מעת לעת. התשלום נעשה בפעימה אחת אל חשבון הבנק של היולדת.

  • עובדת שכירה שעבדה 12 חודשים באותו מקום עבודה זכאית לתשלום בעבור 14 שבועות.
  • עובדת שכירה שעבדה פחות מ 12 חודשים באותו מקום עבודה זכאית לתשלום בעבור 7 שבועות.
  • עובדת עצמאית זכאית אף היא לתשלום דמי לידה ובהתאם לפרק הזמן ששילמה את חובותיה לביטוח הלאומי.

על מנת לממש את דמי הלידה, יש להגיש טפסים אל הביטוח הלאומי.

זכויות סוציאליות במהלך חופשת הלידה

במהלך חופשת הלידה הזכויות הסוציאליות של העובדת נשמרות במקום העבודה, כך שבעת חופשת הלידה היולדת ממשיכה לצבור את הוותק וליהנות גם מימי מחלה, חופשה שנתית ודמי הבראה. גם ההפרשות החודשיות אל קרן הפנסיה, קופת גמל או קרן ההשתלמות של העובדת מופרשות כסדרן.

פיטורין במהלך חופשת הלידה

חל איסור על המעסיק לפטר את העובדת במהלך חופשת הלידה, וכן, גם בתקופה של 60 ימים מאז חזרתה אל העבודה.

יחד עם זאת, עובדת אשר חזרה אל מקום העבודה לאחר חופשת הלידה ומעוניינת להתפטר על מנת לטפל בתינוק, יחשב הדבר כאילו פוטרה, ובכך תהייה זכאית לתשלום פיצויי פיטורין מן המעסיק.

זכויות האב

גם לאב עומדות זכויות בתקופת לידת התינוק החדש.

  • האב רשאי לצאת לחופשת בת 6 ימים, כולל יום הלידה, ללא צורך אישור מהמעסיק. חלק מן הימים נכללים תחת ימי החופשה הצבורים לאב וחלקם נכללים כימי מחלה עליהם מגיע לו תשלום כחוק.
  • אב אשר מחליף את אשתו בחופשת הלידה, כלומר, אשתו חוזרת לעבוד בתום 6 שבועות של חופשת הלידה, והוא מנצל את פרק הזמן על מנת למלא את מקומה, זכאי לתשלום בעבור חופשה זו. על האב להודיע למעסיק כ 30 ימים לפני רצונו להתחיל בחופשת הלידה, ולהגיש הצהרה של האם כי היא מוותרת על זכויותיה.
072-3971495
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!