עזיבת העבודה לאחר חופשת לידה


עזיבת העבודה לאחר חופשת לידהבמסגרת יחסי העבודה המקובלים, עובד או עובדת שעוזבים את מקום העבודה מרצונם החופשי לא יהיו זכאים למירב הזכויות המגיעות להם אילו היו מפוטרים ממקום העבודה.

ישנם יוצאים מהכלל, כמו למשל התפטרות כדין פיטורין בשל הרעה בתנאי העבודה, אך זהו היוצא מהכלל המעיד על הכלל. הפעם, נדבר על מצב נוסף, שבו מגיעות זכויות גם כאשר מתפטרים ועוזבים את מקום העבודה בסמוך לתום חופשת הלידה.

רפורמות בחוקי העבודה

הזכות לחופשת לידה המעוגנת בחקיקה עברה בשנים האחרונות רפורמה מסוימת. למשל, הורחבה הזכות לחופשת לידה כך שתכלול במצבים מסוימים גם גברים – אבות, ולא רק נשים. בנוסף קימת אפשרות להאריך את חופשת הלידה לכדי חופשה ללא תשלום עד לפרק זמן מקסימלי של שנה לאחר מועד הלידה.

על רקע מצב זה, ראה המחוקק לנכון לאפשר לאם המעוניינת בכך לעזוב את מקום העבודה אם רצונה להישאר בבית ולטפל ברך הנולד. זכות זאת באה במקביל לאפשרות לראות את עזיבת מקום העבודה באופן הדומה לפיטורין. כך, מקבלת האם זכויות שונות הקשורות לפיצויי פיטורין וכן גם לדמי אבטלה. יש לשים לב הזכויות הללו הן פרי של וותק במקום העבודה ולכן לא כל אישה העוזבת את מקום עבודתה לאחר חופשת הלידה אכן תהיה זכאית לזכויות שנפרט להלן.

לעזוב ולקבל פיצויי פיטורין

אם שילדה והחליטה לעזוב את המקום עבודתה ולא לשוב לאחר חופשת הלידה תוכל לקבל פיצויי פיטורין כמקובל. התנאי לקבלת פיצויי פיטורין הינו שהאם הועסקה למשך שנה לפחות באותו התפקיד או אצל אותו המעסיק. האם ישנה אפשרות להודיע על העזיבה אך ורק במהלך חופשת הלידה? מסתבר שניתן לעזוב מיד לאחר החופשה אך ישנה אפשרות להחליט על כך גם מאוחר יותר. הזכות לעזוב ולקבל פיצוי פיטורין נשמרת לאורך פרק זמן של תשעה חודשים.

ככלל, פיצויי פיטורין ישולמו לאם שעוזבת את מקום העבודה מתוך מטרה להישאר בבית ולטפל בתינוק. משמעות הדבר היא שלא ישולמו פיצויי פיטורין לאם שעוזבת מקום עבודה אחד ועוברת למקום עבודה אחר. כמו כן, לא ישולמו פיצויי פיטורין אם המטרה היא להמשיך לעבוד במסגרת עסק עצמאי.

חובת הודעה מוקדמת

כדאי לדעת שהחקיקה הנוכחית מכירה באפשרות לקבל פיצויי פיטורין גם כאשר מי שבוחר לעזוב את העבודה הינו האב ולא האם. זכות זו ניתנת למימוש תחת סייגים מסוימים למשל – כאשר האב הוא ההורה המשמורן והתינוק הינו בחזקתו או כאשר האם איננה יכולה לטפל בילד מפאת מצב בריאותי. אפשרות זו ניתנת גם במידה והאם הינה עצמאית והאב – שכיר.

אם שרוצה לעזוב את מקום העבודה לאחר חופשת הלידה מחויבת להודיע על כך למעסיק מראש, עדיף בכתב. תשלום הפיצויים ייעשה באופן ישיר על ידי המעסיק או באמצעות העברת הוראה לתשלום לקרן פיצויים.

דמי אבטלה לאם היולדת

לא רק לפיצויי פיטורין זכאית האם שהחליטה לעזוב את מקום העבודה לאחר חופשת הלידה. קיימת אפשרות לקבל גם דמי אבטלה. נדגיש כי את דמי האבטלה ניתן לקבל בתוך פרק זמן מסוים, "תקופת צינון" שעומדת כיום על כשלושה חודשים. מתי ניתן יהיה לקבל דמי אבטלה באופן מידי, בלי שצריך לחכות שלושה חודשים?

ניתן להימצא זכאים לכך אם קיימת עילה מתאימה. למשל, במידה ומקום העבודה מאוד מרוחק ולא ניתן לצפות מאם טרייה לטפל בפעוט בתנאים אלה. גם אם האם לוקה בבריאותה, או מישהו מבני משפחתה לוקה בבריאותו, ניתן יהיה לקבל דמי אבטלה באופן מידי.

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!